Hình bìa

Chuyển giao công nghệ : Tìm hiểu các hợp đồng: Giới thiệu thực hiện hợp đồng quốc tế. Tập 4

Nội dung tài liệu gồm 7 phần: Chuyển giao công nghệ - những khái niệm cơ bản; Sở hữu trí tuệ và chuyển giao công nghệ; Quá trình thu nhận công nghệ; Tìm hiểu về các hợp đồng - Giới thiệu thực tế các hợp đồng quốc tế; Chuyển giao công nghệ trong các hợp đồng cấp phép sáng chế;...

Loại tài liệu: Books - Sách
Đề mục: Hợp đồng quốc tế; Chuyển giao công nghệ; Sở hữu trí tuệ; Bằng sáng chế; Bản quyền
Nhà xuất bản: Hà Nội
Ngày xuất bản: 2001
Định dạng: pdf

19 Lượt xem | 0 Lượt tải

DANH SÁCH TÀI LIỆU
963.PDF Kb XemTải
Mo-hinh-ha-tang-TV.docx 1837829 Kb XemTải