Hình bìa
Loại tài liệu:
Books - Sách
Tác giả:
Đoàn Thị Bảy
Đề mục:
Quản lý giáo dục
Nhà xuất bản:
Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh
Tác giả phụ:
TS. Lê Thị Hoa
Ngày xuất bản:
2003
Định dạng:
.pdf
Định danh tư liệu:
Nhập định danh...
Ngôn ngữ:
vie,
Lượt xem:
105
Lượt tải:
51

Nội dung

Tập tin đính kèm

Loại file Tên file Dung lượng Chi tiết
Luan van quan ly va to chuc cong tac van hoa.pdf Kb XemTải