Thông tin tư liệu Bình Phước : Chào mừng kỷ niệm 23 năm ngày tái lập tỉnh Bình Phước (01/01/1997 - 01/01/2020)