Tài liệu in

      1. Sách in tiếng Việt: 1.326 tên, 8.352 bản.

      2. Sách in ngoại văn: 235 nhan đề, 1.533 bản.

      1. Báo – tạp chí in : 29 nhan đề 8 tên báo, 21 tên tạp chí).


 II. Tài liệu điện tử

       1. Sách điện tử với 18.237 nhan đề (từ nguồn mua, từ nguồn sưu tầm, trao đổi, tặng biếu). 

       2. Báo – tạp chí Online :  389 nhan đề báo – tạp chí ở nhiều lĩnh vực khác nhau như : kinh tế, thương mại, giáo dục, luật, kỹ thuật, y tế…

       3. Báo cáo: 1198 bản báo cáo trong bộ sưu tập số của thư viện thuộc các lĩnh vực kinh doanh, khoa học, giáo dục, tâm lý học...

        4. Video: 856 video clip thuộc nhiều lĩnh vực đời sống.