Biểu mẫu

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
1 So1 11/11/21 Hoàn thiện công tác quản lý ngân sách phường, xã thành phố Đà Nẵng Tải tập tin