Lịch làm việc

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
1 So1 11-11-2021 12:00:00 SA Hoàn thiện công tác quản lý ngân sách phường, xã thành phố Đà Nẵng Tải tập tin