Nâng cấp thành công cổng thông tin điện tử cho thư viện tỉnh Trà Vinh

  • 08/12/2014
Cỡ chữ: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+) Nghe

Hiện trạng: Thư viện tỉnh Trà Vinh có số lượng nguồn tài liệu giấy và tài liệu số rất lớn, đáp ứng nhu cầu sử dụng thông tin của đông đảo người dân trong và ngoài địa bàn tỉnh. Cổng thông tin cũ được xây dựng từ năm 2009 đến nay đã lỗi thời, không còn phù hợp với tình hình hoạt động hiện tại của thư viện.

 

Giải pháp: Thư viện tỉnh Trà Vinh đã kết hợp với Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt nâng cấp cổng thông tin mới.

 

TVTraVinh.jpg 

(Ảnh: sưu tầm)

 

Kết quả: thời gian nâng cấp, chuyển dữ liệu từ hệ thống cũ sang hệ thống mới và hướng dẫn sử dụng diễn ra trong vòng 3 ngày.

 

Đáp ứng nhu cầu:

* Nhu cầu về quản lý:

- Dễ dàng cập nhật nguồn tài liệu điện tử và các chuyên mục tin phục vụ nhu cầu khai thác thông tin của bạn đọc;

- Chức năng thống kê theo dạng biểu đồ hình cột hỗ trợ thư viện theo dõi tình hình hoạt động của thư viện tại mọi thời điểm như: theo dõi tình hình bổ sung tài liệu, theo dõi quá trình tăng trưởng tài liệu của thư viện, theo dõi số lượng tài liệu theo các môn loại, theo dõi tình trạng lưu thông tài liệu theo lượt bạn đọc vào thư viện, theo dõi tình hình đăng ký thẻ của bạn đọc, theo dõi số lượng bạn đọc hiện tại của thư viện,…

- Hỗ trợ thư viện quảng bá nguồn tài liệu của thư viện, đặc biệt là quảng bá nguồn tài liệu số địa chí của thư viện.

 

* Nhu cầu khai thác của bạn đọc thư viện:

- Đáp ứng nhu cầu tra cứu thông tin tài liệu giấy và tài liệu số của bạn đọc tại mọi thời điểm;

- Cung cấp các chuyên mục tin về tài liệu phục vụ bạn đọc như: chuyên mục sách mới, chuyên mục sách theo chủ đề, chuyên mục sách mượn nhiều nhất, chuyên mục sách điện tử mới;

- Cung cấp các chuyên mục tin tức như: chuyên mục tin tức tổng quát, chuyên mục tin tức hoạt động thư viện, chuyên mục thông tin thư mục, chuyên mục thông tin chuyên đề.

- Chức năng Gia hạn online cho phép bạn đọc thư viện gia hạn tài liệu giấy đã mượn của thư viện từ xa theo chính sách quy định của thư viện.

 

Tin và Ảnh: Nguyễn Trung Hiếu