Sách đến trại giam – việc làm nhỏ, ý nghĩa lớn

  • 30-07-2014 10:00:00 SA
Cỡ chữ: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+) Nghe
Hưởng ứng Ngày Gia đình Việt Nam, nhằm tôn vinh những giá trị cao đẹp của gia đình. Thư viện Tỉnh tổ chức nhiều hoạt động đọc sách gắn với chủ đề về gia đình.Đầu năm 2014, Thư viện Tỉnh đã có kế hoạch thực hiện luân chuyển sách đến Trại giam Cao Lãnh với những chủ đề khác nhau nhằm đáp ứng nhu cầu thông tin và giải trí.