Thư viện tỉnh Trà Vinh ra mắt bạn đọc hai chuyên mục giới thiệu sách

  • 23/12/2014
Cỡ chữ: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+) Nghe

Chuyên mục "Giới thiệu sách chuyên đề" ra đời trên cơ sở chọn lọc các tài liệu liên quan đến các chuyên đề là các ngày kỷ niệm lớn trong năm như ngày Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4), ngày Quốc khánh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà (2/9), ngày Quốc tế Thiếu nhi (1/6), ngày Quốc tế Lao động (1/5), ngày Quốc tế Phụ nữ (8/3), ngày Thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam (22/12),…

 

1.PNG 

 

Chuyên mục "Giới thiệu sách theo quý" tập hợp thông tin về các tài liệu đã được thư viện tỉnh Trà Vinh bổ sung, xử lý và đưa ra phục vụ bạn đọc theo từng quý. Hiện tại, thư viện tỉnh Trà Vinh chia tài liệu đã bổ sung vào thư viện thành 4 quý, mỗi quý tương ứng với 3 tháng trong năm (quý 1: tháng 1 – tháng 3, quý 2: tháng 4 – tháng 6, quý 3: tháng 7 – tháng 9, quý 4: tháng 10 – tháng 12).

 

2.PNG 

 

Cả hai chuyên mục cung cấp thông tin về tài liệu như: tên tài liệu, tác giả, nơi xuất bản, nhà xuất bản, năm xuất bản, số trang, vị trí lưu trữ, hình ảnh,…

Hai chuyên mục được tích hợp ngay trên cổng thông tin thư viện Lạc Việt Vebrary vừa được nâng cấp ngày 3/12/2014.

 

Tin và Ảnh: Nguyễn Trung Hiếu