Triển khai thành công giải pháp quản lý thư viện Lạc Việt Vebrary cho Thư viện trường Trung cấp Nghề Đức Hòa

 • 19/11/2014

So KH BL(1.1).jpg


Quy mô triển khai:

- Tài liệu giấy: khoảng 3000 bản sách;

- Tài liệu điện tử: khoảng 5000 đơn vị tài liệu, chủ yếu là nguồn tài liệu nội sinh như đồ án tốt nghiệp, bản vẽ kỹ thuật, bài kiểm tra,…


Nội dung và thời gian triển khai: tổng thời gian triển khai diễn ra trong vòng 6 ngày.

- Cài đặt hệ thống lên máy chủ đặt tại thư viện nhà trường: 3 ngày;

 1. - Tập huấn sử dụng các chức năng của phần mềm cho cán bộ thư viện nhà trường: 3 ngày.

 2. Đáp ứng nhu cầu:

 3. 1. Nhu cầu quản lý:

  • - Quản lý tốt nguồn tài liệu in bằng công nghệ mã vạch;

  • - Đảm bảo quá trình giao dịch tài liệu giữa thư viện và bạn đọc diễn ra nhanh chóng và khoa học;

  • - Giải pháp đáp ứng nhu cầu hỗ trợ nhà trường nâng cấp lên mô hình thư viện điện tử.


  2. Nhu cầu khai thác:

  • - Giải pháp tích hợp bộ máy tra cứu trực tuyến (OPAC) với ưu điểm tìm kiếm nhanh chóng và chính xác​, thay thế hoàn toàn cho phích mục lục thủ công hiện đang được sử dụng tại thư viện;

  • - Quá trình mượn – trả tài liệu diễn ra thuận tiện và nhanh chóng;

  • - Đáp ứng tốt nhu cầu khai thác nguồn tài liệu số nội sinh của đông đảo giáo viên và học sinh nhà trường ở mọi thời điểm.


 • Tin & Ảnh: Nguyễn Trung Hiếu