Từ Ngày sách Việt Nam nghĩ về văn hóa đọc

  • 29/07/2014
Cỡ chữ: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+) Nghe
Đọc sách như là một quá trình tích lũy và nâng cao tri thức để phát triển đối với mỗi cá nhân, từng dân tộc cũng như toàn nhân loại. Việt Nam là một dân tộc có truyền thống hiếu học và ham đọc sách từ xa xưa. Điều đó đã hình thành nét đẹp trong truyền thống văn hóa dân tộc. Tuy nhiên, truyền thống quý báu ấy dường như đang dần bị mai một, nhất là đối với thế hệ trẻ.